Struktur Organisasi Komisioner KPU

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan

Ketua              : MOHAMMAD HAMZAH, M.Si

hamzah

 

 

 

 

Anggota         :  Drs. ABD SAID

dus-said

 

 

 

 

Anggota          : MOH SUBHAN, MA

subhan

 

 

 

 

Anggota         : MOH. SAMSUL MUARIF, SE

syamsul

 

 

 

 

Anggota         : KHAIRIL ANWAR, S.Hi

khairil

 

struktur-komisioner